Expomos o noso traballo desde o punto de vista integral, concibindo o espazo dunha maneira personalizada, analizando antes os diferentes aspectos que influirán no resultado final, tales como a forma de vida, o propio espazo, os gustos, as persoas que vivirán nel etc. Pensamos que as boas ideas sempre deben estar ao servizo do cliente, e que necesitan a complicidade e confianza del.